˫ɫɱŶʾ:
Snap Button
Manufacture spring snap button , press snap button , snap fastener in China and Taiwan

׿|X
^    q    a    uW߻   

062ɱרҲʾ www.qdkbx.com WNݤu~CHAO-I HARDWARE MANUFACTURER

         ڥqDn~t\Uݯ]BgvBɦB_BAB|XBBJBBEQBUBէBfB bZRgX, , R?s, ҩӻsη~ɤ, ֨t@sv¡Bôѳ̨Ϋ~PA, 󥻤q~P쿳, w pôڭ

@ @

qC

|X

J

U

Z

l

gv

T_

Z_

N_

f

cU

@

Ku~

KO~

gXEx

, ͦ

÷,

, վ

v, ӹԤ

], ~

A, ѥ]

X, A

NXծy

NXվ㦩

髬, p

վ㦩, ´a

㧨, հ駨

W, Qa

\ʧ, d駨

EQ, V

CHAO-I HARDWARE


TW : 886-4-2566-5483
CN : 86-769-8755-4009

    

 WN~:گ

 

 
@

u]㦩B|XBĘv
Snap button BSnap fastener

            Ӌ : Page1   Page2

u]㦩

     s         @         @        @
 
M9
8mm
9mm 7mm

    

7mm
@
M10
10mm
10mm 9mm 9mm
@
M11
10mm
13.5mm 11.5mm 12mm
@
M5
12mm
11mm 10.8mm 10.5mm x}
@
M6
12.5mm
12mm 10.8mm 10.5mm x}
@
M65
15x2.8mm
11mm 10.8mm 10.8mm
@
M7
12.5mm
12mm 10.8mm 10.8mm
@
M8
15x2.8mm
12mm 10.8mm 10.8mm
@
M87
15x2.8mm
13.5mm 11.5mm 12mm
@
M500
15x4mm
15mm 15mm Ϯ 14mm 12mm
@
M178
17mm
14mm 11.5mm 11.5mm
@
M178-1
17mm
062ɱרҲʾ 15mm 14mm 12mm
@
M188
18mm
15mm 14mm 12mm
@ @ @ @ @ @ @ @
M208
20mm
15mm 14mm 12mm
@ @ @ @ @ @ @ @
M258
25mm
15mm 14mm 12mm
@ @ @ @ @ @ @ @
M500A
s
15mm 14mm 12mm
@ @ @ @ @ @ @ @
y㦩
y|X

@