˫ɫƼŲʾ:
Zinc fittings of leather accessories
Manufacture Rivet , Eyelet , Button , Handle , Snap Buckles , Locks  in China and Taiwan

^    q    a    uW߻   

062ɱרҲʾ www.qdkbx.com WNݤu~CHAO-I HARDWARE MANUFACTURER

         ڥqDn~t\Uݯ]BgvBɦB_BAB|XBBJBBEQBUBէBfB bZRgX, , R?s, ҩӻsη~ɤ, ֨t@sv¡Bôѳ̨Ϋ~PA, 󥻤q~P쿳, w pôڭ

@ @

qC

|X

J

U

Z

l

gv

T_

Z_

N_

f

cU

@

Ku~

KO~

gXEx

, ͦ

÷,

, վ

v, ӹԤ

], ~

A, ѥ]

X, A

NXծy

NXվ㦩

髬, p

վ㦩, ´a

㧨, հ駨

W, Qa

\ʧ, d駨

EQ, V

CHAO-I HARDWARE


TW : 886-4-2566-5483
CN : 86-769-8755-4009

    

 062ɱרҲʾ

 

 
@

          Snap Hook - G44 tC      ^W

G44-611
11mm

G44-619
3/4"

G44-620
20mm

G44-625A
1"

G44-625B
1"

G44-626
1"

G44-630
30mm

G44-632A
1 1/4"

G44-632B
1 1/4"

G44-639A
1 1/2"

G44-639B
1 1/2"

G44-639C (p)
1 1/2"
@

G44-639D
1 1/2"

G44-639E
1 1/2"

G44-459B
2"

@
@ @ @ @